Prace magisterskie i licencjackie wymagają podobnych przygotowań.

Na zakończenie każdego etapu studiów, studenci muszą opracować pracę dyplomową. W przypadku studiów pierwszego stopnia są to prace licencjackie, a w przypadku studiów drugiego stopnia, magisterskich są to prace magisterskie. Prace licencjackie mają zwykle nieco mniejszą objętość i zakres tematyczny niż prace magisterskie. Nie oznacza to jednak, że są mniej ważne.

Do pisania pracy licencjackiej należy przygotować się podobnie jak do pisania pracy magisterskiej.

Tak jak ona bowiem, praca licencjacka jest pracą naukową, którą trzeba oprzeć na źródłach. Rozpocząć więc należy od wyboru tematu i zebrania źródeł, na których będziemy się opierać. Należy tu nadmienić, że prace licencjackie oparte wyłącznie na źródłach internetowych są traktowane jako mało wartościowe.

Między innymi dlatego zbieranie materiałów powinniśmy rozpocząć od znalezienia kilku wartościowych pozycji naukowych z danej dziedziny. Będą one stanowić podstawę merytoryczną. Dodatkowo wartościowe będą aktualne artykuły publikowane w czasopismach naukowych, które będą przedstawiały najbardziej aktualne stanowisko naukowców w danej sprawie.

Dobrze by było również postarać się o zdobycie materiałów, które pozwolą wiedzę teoretyczną wzbogacić o przykład z życia wzięty. Dzięki takiemu przykładowi praca będzie z pewnością bardziej wartościowa.

Jak więc widać, tak jak w przypadku prac magisterskich, przy pisaniu pracy licencjackiej najistotniejszy jest wybór tematu i materiałów, których użyjemy do jego ilustracji. Warto więc poświęcić temu sporo czasu, gdyż dzięki temu pisanie pracy licencjackiej przebiegnie szybko, a napisana praca będzie dobrze i wysoko oceniona.