Wykorzystanie energii wiatru: direct, akumulatory, sieć energetyczna.

Są różnorodne odmiany wiatru. Takie mocniejsze, jakie wieją także w Rzeczpospolitej Polskiej, mają sposobność zasilać turbiny wiatrowe oraz generować energię elektryczną. W taki sposób działa elektrownia wiatrowa - alternatywne źródła energii, którego dzisiaj tak w Rzeczpospolitej polskiej brakuje.

Zważywszy na zmienną siłę wiatru moc produkowana przez turbinę nie jest stała. Bezpośrednie złączenie odbiornika z turbiną wiatrową pozwala na wyeliminowanie strat wiążących się z przetwarzaniem napięcia. A będą to zwykle dalece odczuwalne straty. Niestety niewiele sprzętów zdoła przyjąć zasilanie tak marnej jakości. Po prawdzie bezpośrednie przesyłanie mocy z turbiny wiatrowej mamy możność spełniać tylko do oporowych sprzętów grzewczych. Grzałki rezystancyjne są w stanie przetworzyć na ciepło prąd elektryczny o dalece słanych cechach, tak słabych iż żadne inne urządzenie nie było by w stanie z niego korzystać.

Magazynowanie energii w akumulatorach

Energię wytworzoną przez turbinę wiatrową możemy zmagazynować w akumulatorach. Dla tego celu wymagane jest jej przetworzenie. Ubytki nie są niemałe a bateria akumulatorów jest w stanie wykorzystać szerokie spektrum mocy. Akumulator będzie się ładował z większą prędkością albo wolniej też magazynując uzyskaną energię. Niestety właściwie każde ładowanie / rozładowanie akumulatora systematycznie wiedzie do jego używania i przybliża okres wydatków na wymianę ogniw.

Najefektywniejszym rozwiązaniem jest oddanie mocy do sieci. To rozwiązanie zezwalające, tak samo jak akumulator, na używanie szerokiego spektrum mocy. Równocześnie nie ma wady akumulatora polegającej na postępującym zużyciu.

Polityka energetyczna

Nasza gospodarka w 98 proc. wspiera się na węglu. Znaczy to, że popyt przedsiębiorstw przemysłowych na prąd w nieomal całości pokrywane jest poprzez wypalanie paliw kopalnych, którego u ludzi nie brakuje. Dylematem są za to rosnące koszty wydobycia węgla, po który trzeba sięgać coraz głębiej.

Natomiast ta polityka energetyczna ma swe minusy - negatywnie oddziałuje na otoczenie. Spalanie węgla wywołuje emisję dwutlenku węgla, który zanieczyszcza otoczenie i przyczynia się do ocieplania klimatu, niekorzystnych modyfikacji (np. coraz częstszego występowania anomalii meteorologicznych w postaci susz, powodzi, gradobić, gwałtownych burz).

Najbardziej wpływowe kraju Ziemi, w tym Unia Europejska, postanowiły dla dobra ludzkości rozpocząć pewne działania zmierzające do polepszenia sytuacji. Oceniając szczerze UE chce zminimalizować emisję CO2. Jak? Na przykład poprzez rozwijanie alternatywnych metod produkcji energii.

Jedną z nich pozostaje energetyka wiatrowa. W naszej ojczyźnie działa naście farm wiatrowych (parków wiatrowych). W 2008 r. łączna ich mocy wynosiła 280 megawatów. Dla porównania w tym samym czasie niemieckie elektrownie wiatrowe produkowały 80 razy więcej mocy. W sumie w sześciu państwach Ligii europejskiej moc turbin wiatrowych przekracza 1 gigawat.